logo

Thư mời về việc mời báo giá gói thầu mua thuốc bổ sung năm 2023

29-11-2023 14:53 196
noi dung duong link

Bài liên quan

Yêu cầu báo giá phụ tùng sửa chữa hệ thống chụp mạch máu số hóa xóa nền (DSA) và máy chụp cắt lớp CT-Scanner (10.06.2024 02:32)

Mời chào giá máy siêu âm tổng quát (05.06.2024 08:42)

Mời chào giá máy siêu âm chuyên tim mạch (04.06.2024 04:21)

Mời chào giá Trung tâm khí hút (23.05.2024 03:24)

Mời chào giá sản phẩm sữa thực hiện chế độ bồi dưỡng độc hại của Bệnh viện đa khoa Đồng nai (17.05.2024 11:49)

Mời chào giá máy siêu âm chuyên tim mạch (lần 2) (15.05.2024 03:47)

Mời khảo sát, chào giá nâng cấp, cải tạo hệ thống lọc nước R.O cho máy thận nhân tạo (lần 2) (10.05.2024 11:18)

Yêu cầu báo giá máy siêu âm chuyên tim mạch (25.04.2024 09:55)

Mời chào giá sản phẩm dinh dưỡng qua đường tiêu hóa cho người bệnh của Bệnh viện đa khoa Đồng nai năm 2024 (24.04.2024 04:06)

Yêu cầu báo giá máy X quang kỹ thuật số chụp tổng quát (24.04.2024 09:38)

YÊU CẦU BÁO GIÁ GÓI THẦU MUA SẮM BỘ BẢO DƯỠNG MÁY TIỆT KHUẨN STERRAD 100NX (24.04.2024 08:23)

Mời chào giá Hệ thống nội soi tiêu hóa (22.04.2024 04:22)

Mời khảo sát, báo giá hệ thống vận chuyển mẫu bệnh phẩm tự động (lần 2) (02.04.2024 03:14)

Mời khảo sát, báo giá cải tạo và di dời hệ thống khí y tế (07.03.2024 04:17)

Mời khảo sát, báo giá hệ thống vận chuyển mẫu bệnh phẩm tự động (28.02.2024 04:23)

Thư mời chào giá thuê xe chụp Xquang kỹ thuật số của Bệnh viện đa khoa Đồng Nai năm 2024 (28.02.2024 02:12)

Yêu cầu báo giá khí y tế (22.02.2024 03:56)

Mời khảo sát, báo giá nâng cấp, cải tạo hệ thống lọc nước R.O cho máy chạy thận nhân tạo (19.02.2024 04:16)

THƯ MỜI CHÀO GIÁ DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN VÀ XỬ LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI CỦA BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐỒNG NAI 2024 (19.02.2024 10:32)

Yêu cầu báo giá nâng cấp, cải tạo trung tâm cung cấp oxy hóa lỏng (27.12.2023 10:45)

123