logo

Thư mời chào giá thuê xe chụp Xquang kỹ thuật số của Bệnh viện đa khoa Đồng Nai năm 2024

28-02-2024 14:12 184
THU MOI CHAO GIA-THUE XE XQUANG DOWNLOAD 

Bài liên quan

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (22.07.2024 11:44)

Thư mời chào giá các gói tiêm truyền, chăm sóc và bảo vệ sau phẫu thuật mắt của Bệnh viện đa khoa Đồng Nai (19.07.2024 10:54)

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (03.07.2024 05:37)

Yêu cầu báo giá phụ tùng sửa chữa hệ thống chụp mạch máu số hóa xóa nền (DSA) và máy chụp cắt lớp CT-Scanner (10.06.2024 02:32)

Mời chào giá máy siêu âm tổng quát (05.06.2024 08:42)

Mời chào giá máy siêu âm chuyên tim mạch (04.06.2024 04:21)

Mời chào giá Trung tâm khí hút (23.05.2024 03:24)

Mời chào giá sản phẩm sữa thực hiện chế độ bồi dưỡng độc hại của Bệnh viện đa khoa Đồng nai (17.05.2024 11:49)

Mời chào giá máy siêu âm chuyên tim mạch (lần 2) (15.05.2024 03:47)

Mời khảo sát, chào giá nâng cấp, cải tạo hệ thống lọc nước R.O cho máy thận nhân tạo (lần 2) (10.05.2024 11:18)

Yêu cầu báo giá máy siêu âm chuyên tim mạch (25.04.2024 09:55)

Mời chào giá sản phẩm dinh dưỡng qua đường tiêu hóa cho người bệnh của Bệnh viện đa khoa Đồng nai năm 2024 (24.04.2024 04:06)

Yêu cầu báo giá máy X quang kỹ thuật số chụp tổng quát (24.04.2024 09:38)

YÊU CẦU BÁO GIÁ GÓI THẦU MUA SẮM BỘ BẢO DƯỠNG MÁY TIỆT KHUẨN STERRAD 100NX (24.04.2024 08:23)

Mời chào giá Hệ thống nội soi tiêu hóa (22.04.2024 04:22)

Mời khảo sát, báo giá hệ thống vận chuyển mẫu bệnh phẩm tự động (lần 2) (02.04.2024 03:14)

Mời khảo sát, báo giá cải tạo và di dời hệ thống khí y tế (07.03.2024 04:17)

Mời khảo sát, báo giá hệ thống vận chuyển mẫu bệnh phẩm tự động (28.02.2024 04:23)

Yêu cầu báo giá khí y tế (22.02.2024 03:56)

Mời khảo sát, báo giá nâng cấp, cải tạo hệ thống lọc nước R.O cho máy chạy thận nhân tạo (19.02.2024 04:16)

123