Dịch vụ khám sức khoẻ

Thấu hiểu những băn khoăn, lo lắng của các doanh nghiệp trước nguồn chi hạn chế, nhằm chia sẻ gánh nặng chi phí đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp chăm sóc sức khỏe người lao động, Bệnh Viện Đồng Nai đã xây dựng nhiều gói khám linh hoạt, trong đó, gói khám sức khỏe cơ bản không chỉ đảm bảo nhân viên được kiểm tra tổng quát chức năng cơ thể mà còn ổn định ngân sách công ty nhờ chi phí tiết kiệm.