KHOA Y HỌC CỔ TRUYỀN

 1. GIỚI THIỆU CHUNG
 • Y học cổ truyền là nền y học có lịch sử hình thành và phát triển lâu đời, gắn bó mật thiết với đời sống sinh hoạt của nhân dân Việt Nam.
 • Khoa Y dược cổ truyền bệnh viện đa khoa Đồng Nai là tổ chức chuyên môn kỹ thuật về y, dược cổ truyền trực thuộc bệnh viện và chịu sự chỉ đạo trực tiếp của bệnh viện.
 1. CƠ CẤU TỔ CHỨC NHÂN SỰ

Tổng số cán bộ trong Khoa cấp cứu là 17 cán bộ, bao gồm:

 • Trưởng khoa: BSCK1 – Nguyễn Thị Ngọc Hiền
 • 06 bác sĩ
 • 04 y sĩ
 • 05 điều dưỡng
 • 01 hộ lý
 1. CHỨC NĂNG – NHIỆM VỤ
 • Khám, điều trị bệnh bằng y học cổ truyền, kết hợp y học cổ truyền và y học hiện đại.
 • Hiện tại các kỹ thuật y học cổ truyền đang được thực hiện tại khoa: châm cứu, xoa bóp bấm huyệt, cấy chỉ, thủy châm, cứu ngãi.
 • Phối hợp với các khoa lâm sàng của bệnh viện trong việc khám và điều trị bệnh
 • Truyền thông, giáo dục sức khỏe bằng y học cổ truyền.
 1. CƠ SỞ VẬT CHẤT – TRANG THIẾT BỊ KỸ THUẬT
 • Khoa Y dược cổ truyền bệnh viện đa khoa Đồng Nai hiện tại có khu vực:
 • Khu khám bệnh với 4 phòng khám.
 • Khu điều trị nội trú với 22 giường bệnh.
 • Khu điều trị ngoại trú với 16 giường bệnh.