KHOA TAI MŨI HỌNG

  1. GIỚI THIỆU VỀ KHOA PHÒNG- TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG-CHỨC NĂNG-THẾ MẠNH:
  1. Giới thiệu khoa phòng:
Ngày nay, với nhịp sống ngày càng hiện đại, việc ô nhiễm môi trường, đặc biệt là ô nhiễm không khí đe dọa đến sức khỏe người dân. Do đó khoa Tai Mũi Họng đã đưa các kỹ thuật cao vào trong chẩn đoán, điều trị và phâũ thuật nhằm chăm sóc cho bệnh nhân được tốt hơn. Với thiết bị máy đo thính lực, nội soi chẩn đoán và phẫu thuật nhằm giảm thiểu một số lượng lớn bệnh nhân khỏi điều trị Bệnh viện tuyến trên.
  1. Tình hình hoạt động-Chức năng-Thế mạnh:
Cơ sở vật chất:
1 phòng bệnh lưu.
1 phònag khám chuyên khoa(gồm 2 bàn khám)
1 phòng khám dịch vụ
1 phòng mổ chuyên khoa.
1 phòng tiểu phẫu
1 phòng nội soi TMH.
Chức năng-thế mạnh:
Các kỹ thuật điều trị và phẫu thuật:
Tai: Điều trị các bệnh lý nhiễm trùng ở tai cấp và mãn.
Mũi xoang: Áp dụng các kỹ thuật cao trong phẫu thuật nội soi mũi xoang, chẩn đoán, điều trị và phẫu thuật các bệnh lý vùng mũi xoang , chỉnh hình vách ngăn.
Thanh quản: Chẩn đoán và điều trị các bệnh lý thanh quản gây rối loạn giọng nói (khàn tiếng kéo dài).
Họng: Cắt Amiđan bằng phương pháp bóc tách, ít chảy máu, hậu phẫu nhẹ nhàng, xuất vện và nói sớm sau mổ.
Thính học: Đo thính lực. Nhĩ Lượng đồ. Phản xạ cơ bàn đạp.
  1. Hình ảnh họ tên, chức vụ lãnh đạo:
Trưởng khoa: Bs CK 2 Nguyễn Hoài Sơn.
Phó khoa: Ths Nguyễn Ngọc Phương Quyên.
Khoa gồm 8 Bác Sĩ: 2 Bs CK cấp 2, 1 Thạc Sĩ, 3 Bs CK 1, 2 Bs CK sơ bộ 5 ĐD(1 YS CK, 3 DĐCK, 1 KTV Thính học)
Tập thể khoa Tai Mũi Họng
Các phương tiện chẩn đoán và điều trị:
-Nội soi chẩn đoán và điều trị các bệnh lý vùng mũi xoang , họng thanh quản, tai với máy soi Karl Storz.
-Bộ phẫu thuật nội soi mũi xoang.
-Đèn khám TMH chuyên biệt.
-Chẩn đoán qua hình ảnh:X Quang, CTScaner mũi xoang đầu cổ, MRI.
Máy nội soi Karlstorz
Máy đo thính lực
  1. HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO-NGHIÊN CỨU KHOA HỌC-HƯỚNG PHÁT TRIỂN:
  1. Đào taọ-nghiên cứu khoa học:
-Khoa TMH Là nơi thực hành, đào tạo cho các học viên trường Trung Học và Cao đẳng Y Tế Đồng Nai.
-Hỗ trợ và đào tạo chuyên môn cho tuyến dưới, tham gia công tác tuyến.
-Chuyển giao kỹ thuật PTNSMX cho Bs Bệnh Viện Long Khánh.
-Gởi tuyến trên đào tạo, nâng cao trình độ chuyên khoa cho Bs, ĐD chuyên khoa.
-Thi và học sau đại học CK1, CK2, Ths.
-Tham gia các khóa học ngắn hạn của Bệnh Viện tuyến trên.
  1. Hướng phát triển:
-Tiếp tục củng cố và mở rộng các phẫu thuật nội soi mũi xoang, các phẫu thuật vi phẫu thanh quản.
-Mở rộng quan hệ với các bệnh viện trong thành phố và tuyến trên nhằm nâng cao uy tín của bệnh viện và hợp tác trong lĩnh vực nghiên cứu và đào tạo.
-Tăng cường công tác đào tạo và chuyển giao các kỹ thuật cho các bệnh viện tuyến huyện.