KHOA NGOẠI THẦN KINH
 ( Neurosurgical Department ) 
 • Trưởng khoa : Ths Bác sĩ Hoàng Văn Minh
 • Bác sĩ: 09 ( 1 thạc sĩ, 2 chuyên khoa I, 6 Bác sĩ )
 • Điều dưỡng: 21 ( 05 cao đẳng, 16 trung cấp )
 • Hộ lý: 04
Khoa có 2 trại : Hồi sức Ngoại Thần Kinh & Ngoại Thần Kinh II
Hồi sức Ngoại Thần Kinh : là nơi điều trị theo dõi những bệnh nhân nặng, có mổ hoặc không mổ.
Ngoại Thần Kinh II : theo dõi và điều trị bệnh nhân ổn định.

 • Mổ Phẫu Thuật U Não
  Cố Định Cột Sống
  Mổ Chấn Thương Sọ Não
Khoa Ngoại Thần Kinh tiếp nhận, điều trị các bệnh lý, chấn thương của sọ não và cột sống ( chấn thương sọ não, chấn thương cột sống, u não, bệnh lý mạch máu não, thoát vị đĩa điệm, trượt đốt sống, thoái hóa cột sống,…vv..)

 • Máy C-ARM
  Máy Vi Phẩu
Hiện nay, mỗi năm khoa vẫn cử các bác sĩ đi học sau đại học, tham dự các lớp tập huấn về chuyên môn để cập nhật kiến thức và nâng cao trình độ chuyên môn
Trong tương lai gần khoa sẽ áp dụng những kĩ thuật mới : phẫu thuật cột sống xâm lấn tối thiểu, vi phẫu bệnh lí sọ não.