KHOA GIẢI PHẪU BỆNH

 1. GIỚI THIỆU CHUNG

       Khoa giải phẫu bệnh là cơ sở làm các xét nghiệm vi thể mô bệnh học, tế bào bệnh học và làm các xét nghiệm sinh học phân tử trong bệnh ung thư…

 1. CƠ CẤU TỔ CHỨC NHÂN SỰ
  – Ban chủ nhiệm khoa:
  + Trưởng khoa:  BSCKI    Đặng Văn Phụng  –  ĐT:0917469496
  + Kỹ thuật viên trưởng khoa:  KTVCĐ  Cái Lê Trung Tín
  – Tổng số nhân sự gồm 13 cán bộ, trong đó:
  + Bác sỹ: 03 người
  + Kỹ thuật viên: 06 người
  + Nhân viên nhà đại thể: 03 người
  + Hộ lý: 01 người
  Số điện thoại khoa Giải phẫu bệnh: 02518825622 – Điện thoại nội bộ: 1584
 1. CHỨC NĂNG – NHIỆM VỤ
 • Xét nghiệm tế bào học các loại dịch.
 • Chọc hút bằng kim nhỏ xét nghiệm tế bào học các khối U (FNA).
 • Xét nghiệm tế bào học phiến đồ âm đạo (Tầm soát ung thư Cổ tử cung).
 • Xét nghiệm Mô bệnh học (Xét nghiệm chẩn đoán các bệnh phẩm phẩu thuật, bệnh phẩm sinh thiết lõi U phổi, U gan… dưới CT Scane).
 • Xét nghiệm hóa mô miễn dịch.
 • Nhận gửi, bảo quản và giao trả tử thi.
 • Thế mạnh:
 • Xét nghiệm chẩn đoán sớm Ung thư, tầm soát ung thư bằng tế bào học và mô bệnh học.
 • Xét nghiệm hóa mô miễn dịch.
 • Thực hiện kỹ thuật xét nghiệm mô bệnh học thường quy: cố định, chuyển, đúc, cắt, nhuộm….các bệnh phẩm sinh thiết.
 • Nhuộm phiến đồ tế bào theo Papanicolaou.
 • Thực hiện kỹ thuật hóa mô miễn dịch.
 • Xét nghiệm tế bào học cổ tử cung (Pap’mear).
 • Xét nghiệm tế bào học các dịch (Cellblock).
 • Chọc hút bằng kim nhỏ các tuyến giáp, các hạch, khối u, mô mềm dưới da.