Truyền thông giáo dục sức khỏe tại bệnh viện Đa khoa Đồng Nai

[Tập huấn kỹ năng]

TRUYỀN THÔNG GIÁO DỤC SỨC KHỎE TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐỒNG NAI

Sức khỏe tốt là nền tảng vững chắc của cuộc sống hạnh phúc!

Nhằm nâng cao kiến thức, thay đổi thái độ và thực hành các hành vi lành mạnh để bảo vệ và nâng cao sức khỏe cho cá nhân, gia đình và cộng đồng. Căn cứ kế hoạch hoạt động của BVĐK Đồng Nai, phòng Điều Dưỡng phối hợp với các khoa/phòng lập kế hoạch sinh hoạt giáo dục sức khỏe cho người bệnh và người nhà người bệnh lồng ghép trong các buổi sinh hoạt Hội đồng người bệnh.

Mục đích của buổi giáo dục sức khỏe là giúp người bệnh và người nhà người bệnh có thêm kiến thức về chế độ điều trị, chăm sóc, dinh dưỡng của một số bệnh thường gặp để có biện pháp xử trí, ngăn ngừa biến chứng và phòng ngừa bệnh tật cho bản thân, gia đình, cộng đồng.

Buổi sinh hoạt diễn ra vào chiều thứ 6 tại phòng giao ban các khoa lâm sàng với sự tham gia của các bác sĩ, dược sĩ, điều dưỡng và người bệnh cũng như người nhà bệnh nhân.

Cùng với sự cố gắng của các bác sỹ, điều dưỡng và sự phối hợp tốt giữa các khoa phòng, buổi sinh hoạt diễn ra thành công. Đây là một điều đáng mừng đối với Bệnh viện vì công tác giáo dục sức khoẻ đã diễn ra tốt đẹp, góp phần không nhỏ giúp các bệnh nhân đã nắm được những kiến thức để chủ động phòng ngừa và giữ gìn, nâng cao sức khoẻ cho bản thân, gia đình và cộng đồng.

Một số hình ảnh tại buổi sinh hoạt:

Cre: Ban Truyền thông Bệnh Viện Đa Khoa Đồng Nai