Chuyển khu vực lấy mẫu và trả kết quả xét nghiệm Covid-19

[Thông báo]
CHUYỂN KHU VỰC LẤY MẪU VÀ TRẢ KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM COVID-19
 
Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai xin thông báo chuyển khu vực lấy mẫu và trả kết quả xét nghiệm Covid_19 như sau:
Đơn vị chuyển: Khu vực lấy mẫu và trả kết quả xét nghiệm Covid_19
Địa điểm đến: Khoa khám bệnh tầng G
Thời gian làm việc tại khu xét nghiệm Covid_19 (Khoa khám bệnh):
Từ thứ 2 – đến thứ 6:
Sáng (07H00 -11H00)
Chiều: 13H30-16H00)
Thứ 7, Chủ Nhật:
Sáng (07H00 -11H00)
 
Quy trình thực hiện:
Bước 1: Đăng ký, đóng tiền tại quầy thông tin
Bước 2: Lấy mẫu và trả kết quả tại phòng T134-6