Lịch công tác tuần từ 14/02/2022 đến 19/02/2022

NGÀY GIỜ NỘI DUNG CHỦ TRÌ THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM
THỨ 2
-/-
THỨ 3
-/-
THỨ 4
-/-
THỨ 5
-/-
THỨ 6
-/-
THỨ 7
-/-
CHỦ NHẬT
-/-