Ngày quốc tế phòng chống dịch bệnh – 27/12

Ngày quốc tế Phòng chống dịch bệnh (27/12) là sáng kiến của Việt Nam trên cương vị Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, được sự ủng hộ của các nước trong khu vực, đánh dấu sự vươn tầm của đối ngoại Việt Nam trên diễn đàn quốc tế.

Theo đó, vào ngày này 27/12 hàng năm, tất cả quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc sẽ cùng nhau kỷ niệm Ngày Quốc tế phòng chống dịch bệnh nhằm tăng cường nhận thức về phòng chống bệnh dịch từ đó có sự chuẩn bị và phối hợp tốt hơn ở cấp độ toàn cầu.

Tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn đang là mối lo ngại lớn trên thế giới với sự xuất hiện của nhiều loại biến thể mới. Đại dịch COVID-19 đã chứng minh không thể chống một đại dịch toàn cầu bằng nỗ lực đơn lẻ của từng nước mà cần có sự hợp tác giữa các quốc gia với nhau

COVID-19 sẽ không phải là đại dịch cuối cùng. Chúng ta không biết chắc chắn một đại dịch nữa sẽ xuất hiện khi nào và ở đâu. Vì vậy thế giới sẽ có sự chuẩn bị tốt hơn để hỗ trợ phục hồi và tăng khả năng sẵn sàng ứng phó với các dịch bệnh tiềm ẩn trong tương lai.