01/12 – ngày thế giới phòng chống hiv/aids

Ngày thế giới phòng chống bệnh AIDS (World AIDS Day) là ngày lễ quốc tế được cử hành vào ngày 1 tháng 12 hàng năm, nhằm nâng cao nhận thức về nạn dịch AIDS do việc lây nhiễm HIV, và để tưởng nhớ các nạn nhân đã chết vì HIV/AIDS.

HIV/AIDS là mối hiểm họa đối với tính mạng, sức khỏe con người và tương lai nòi giống của mỗi quốc gia, dân tộc trên toàn cầu. Nó tác động trực tiếp đến sự phát triển kinh tế, văn hóa, trật tự và an toàn xã hội, đe dọa sự phát triển bền vững của đất nước, cả xã. Hãy cùng nhau hành động thực hiện tốt các công tác phòng chống HIV/AIDS vì một xã hội, cộng đồng an toàn, khoẻ mạnh.

Cùng hưởng ứng ngày Thế giới phòngchống HIV/AIDS, Bộ Y Tế kêu gọi người dân không phân biệt đối xử với người bị HIV, thực hiện tốt một số quyền cơ bản của con người như quyền được chăm sóc sức khỏe, quyền được học hành, quyền được lao động và mưu cầu hạnh phúc.