Thời gian làm việc, trả kết quả xét nghiệm covid-19

Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai xin thông báo lịch làm việc tại khu D như sau:
Thời gian làm việc:
Từ thứ 2 đến thứ 6 hằng tuần
Sáng: 7h30 – 11h30
Chiều: 13h30 – 16h30
Thứ 7, Chủ Nhât: chỉ làm việc buổi sáng: 7h30 – 11h30
Lịch làm việc mới áp dụng bắt đầu từ ngày 27/10/2021

Thời gian trả kết quả xét nghiệm:
TEST NHANH: 30 phút sau khi lấy mẫu
TEST PCR:
Lấy mẫu BUỔI SÁNG trả kết quả 10:00 ngày hôm sau
Lấy mẫU BUỔI CHIỀU trả kết quả 15:00 ngày hôm sau