Kiểm tra chất lượng hoạt động bệnh viện đa khoa đồng nai năm 2017

Ngày 19/12/2017, Đoàn công tác Sở Y tế Đồng Nai do ông Lê Quang Trung –  PGĐ Sở làm Trưởng đoàn cùng các thành viên đại diện các phòng chức năng Sở và đại diện Ban Giám đốc, các Phòng, Khoa Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất đã kiểm tra chất lượng hoạt động tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai năm 2017.

Nội dung kiểm tra theo Công văn số 4469/SYT-NVY ngày 02/11/2017 của Sở Y tế về việc hướng dẫn kiểm tra công tác y tế năm 2017 và Công văn số 4637/SYT-NVY ngày 14/11/2017 của Sở Y tế về việc bổ sung, đánh giá chất lượng bệnh viện và khảo sát hài lòng người bệnh, nhân viên y tế năm 2017. Trong đó, trọng tâm là đánh giá các hoạt động chuyên môn về chỉ tiêu kế hoạch, triển khai các danh mục kỹ thuật, BHYT trong khám, chữa bệnh; công tác chăm sóc người bệnh toàn diện, chương trình hành động tăng cường công tác điều dưỡng, hộ sinh; dinh dưỡng, tiết chế bệnh lý; chuẩn đạo đức nghề nghiệp của điều dưỡng viên, giao tiếp ứng xử; công tác kiểm soát nhiễm khuẩn; công tác ổn định tổ chức cơ sở ; công tác đào tạo, nghiên cứu, khoa học; kết quả tự kiểm tra bệnh viện. Với mục đích đánh giá thực trạng hoạt động đưa ranhững ưu điểm, hạn chế cần khắc phục để có giải pháp nâng cao chất lượng bệnh viện trong thời gian tới.

Nội dung kiểm tra theo Công văn số 4469/SYT-NVY ngày 02/11/2017 của Sở Y tế về việc hướng dẫn kiểm tra công tác y tế năm 2017 và Công văn số 4637/SYT-NVY ngày 14/11/2017 của Sở Y tế về việc bổ sung, đánh giá chất lượng bệnh viện và khảo sát hài lòng người bệnh, nhân viên y tế năm 2017. Trong đó, trọng tâm là đánh giá các hoạt động chuyên môn về chỉ tiêu kế hoạch, triển khai các danh mục kỹ thuật, BHYT trong khám, chữa bệnh; công tác chăm sóc người bệnh toàn diện, chương trình hành động tăng cường công tác điều dưỡng, hộ sinh; dinh dưỡng, tiết chế bệnh lý; chuẩn đạo đức nghề nghiệp của điều dưỡng viên, giao tiếp ứng xử; công tác kiểm soát nhiễm khuẩn; công tác ổn định tổ chức cơ sở ; công tác đào tạo, nghiên cứu, khoa học; kết quả tự kiểm tra bệnh viện. Với mục đích đánh giá thực trạng hoạt động đưa ranhững ưu điểm, hạn chế cần khắc phục để có giải pháp nâng cao chất lượng bệnh viện trong thời gian tới.

Tại buổi làm việc, đại diện Ban Giám đốc Bệnh viện đã báo cáo kết quả hoạt độngcủa năm 2017. Trong năm qua, được sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và trực tiếp là Sở Y tế, Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai đã có những bước chuyển mới một cách đồng bộ hơn cả về chuyên môn, nghiệp vụ và công tác quản lý, điều hành; bệnh viện đã phát huy được nguồn lực về cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại kết hợp với nguồn nhân lực, đội ngũ bác sĩ, nhân viên trẻ, được quan tâm đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh ngày càng cao của nhân dân và dần khẳng định được vị thế của một Bệnh viện Đa khoa hạng I do Bộ Y tế xếp hạng.

Trong năm 2017, bệnh viện đã tiếp nhận 865.553lượt người đến khám bệnh (đạt 123,65% kế hoạch được giao, tăng 29.833 lượt người so với năm 2016), khối B đạt 292.654 lượt người (tăng 57.160 lượt người so với năm 2016); số giường điều trị nội trú 1.045 giường (đạt 116,11% so với kế hoạch, tăng 19 giường so với năm 2016); điều trị nội trú381.486 ngày (đạt 109,00%); công suất sử dụng giường nội trú116,13% (đạt 129,03%). Như vậy, cả 04 chỉ tiêu kế hoạch do Sở Y tế giao trong năm 2017, bệnh viện đều thực hiện vượt. Bên cạnh đó, Bệnh viện đã xây dựng và thực hiện gần 20 các nội dung tiêu chí khác phù hợp với điều kiện thực tế và các chỉ tiêu đều đạt và vượt so với kế hoạch đề ra.

Đối với các danh mục kỹ thuật thực hiện theo Thông tư 43 và Thông tư 21 của Bộ Y tế đạt tỷ lệ 80,1% và thực hiện các chế độ BHYT trong khám, chữa bệnh đúng theo quy định.Bệnh viện đã triển khai được 27 kỹ thuật mới, trong đó có có 22 kỹ thuật lâm sàng, 05 kỹ thuật cận lâm sàng.

Hiện nay, tổng số cán bộ công nhân viên chức, người lao động Bệnh viện là 2.171. Trong đó: khu A là 1.368 (458 hợp đồng) với 304 bác sĩ; khu B là 803 (720 hợp đồng) với 119 bác sĩ; có 88 khoa, phòng chức năng (khu A: 48; khu B: 40).Trong năm, Bệnh viện đã nhận mới 39 bác sĩ (biên chế là 03 bác sĩ đào tạo theo địa chỉ; 36 bác sĩ hợp đồng). Đảng ủy, Ban Giám đốc tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện cử đi đào tạo nâng cao tay nghề, chuyên môn cho đội ngũ bác sĩ, nhân viên; kịp thời đánh giá, bổ nhiệm, quy hoạch những bác sĩ có tay nghề, có đạo đức ở những vị trí chủ chốt để ngày càng hoàn thiện bộ máy quản lý, nâng cao chất lượng hoạt động của Bệnh viện.

Về công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học: đã cử 242 cán bộ, y, bác sĩ được tham gia các khóa học nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; tiếp nhận trên 200 học sinh – sinh viên của các trường Đại học, cao đẳng, trung cấp trên địa bàn tỉnh và khu vực lân cận đến học và thực tập tại BV. Phối hợp Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch Tp Hồ Chí Minh tổ chức lớp Siêu âm, Chẩn đoán hình ảnh, Điện tâm đồ cho các bác sĩ trong Bệnh viện và khu vực; phối hợp tổ chức lớp “Xây dựng sổ tay chất lượng xét nghiệm và chỉ số chất lượng”; tổ chức 22 chương trình Hội thảo chuyên đề.Tổ chức Hội nghị KHKT Bệnh viện năm 2017, trong đó có 57 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở, 01 đề tài phối hợp trường Đại học Y tế công cộng, 01 đề tài nghiên cứu cấp Quốc gia, 01 đề tài hợp tác quốc tế. Đặc biệt, triển khai quy trình “Báo động đỏ” và xây dựng phác đồ phòng ngừa thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch.

Thực hiện có hiệu quả Đề án 1816, chuyển giao kỹ thuật cho04 Trung tâm Y tế cấp huyện, đối với tuyến trên thực hiệnký kết Đề án với Bệnh viện Tai mũi họng Tp Hồ Chí Minh và Bệnh viện Chợ Rẫy; ký kết hợp đồng đề án Bệnh viện vệ tinh với Bệnh viện Ung bướu Tp Hồ Chí Minh và tiến hành giai đoạn hai đề án với Bệnh viện Chợ Rẫy Tp Hồ Chí Minh.

Các công tác khác: Công tác quản lý, thu gom, xử lý chất thải của Bệnh viện đảm bảo môi trường y tế, thực hiện đúng theo Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT ngày 31/12/2015. Thông qua việc thực hiện phân loại, thu gom và lưu giữ chất thải y tế đúng quy định, các báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được cơ quan nhà nước phê duyệt. Công tác chăm sóc người bệnh: đã được thực hiện đồng bộ theo đúng quy định; ngay từ đầu năm chủ động xây dựng Kế hoạch hành động về tăng cường công tác điều dưỡng, hộ sinh tại Bệnh viện đưa ra những mục tiêu, chỉ số cụ thể hàng năm. Đặc biệt, thực hiệnmô hình phân công chăm sóc theo đội (bác sĩ, điều dưỡng, khác….), theo nhóm (điều dưỡng) có 37 nhóm và 18 mô hình phân công theo công việc. Duy trì chế độ sinh hoạt điều dưỡng định kỳ 02 lần/tháng; đánh giá tình trạng dinh dưỡng bệnh nhân trước khi nhập viện và tư vấn, thực hiện hiệu quả các suất ăn bệnh lý. Công tác kiểm soát nhiễm khuẩn: Trong năm, đã thực hiện 435 phiếu kiểm tra, giám sát cấy vi sinh; có hệ thống phân loại và thu gom chất thải y tế đạt 92,6%, các y dụng cụ được bảo quản vô trùng đạt 94,4%; thực hiện quy trình rửa tay thường quy đạt 95,5%. Tích cực tổ chức hoạt động về phòng, chống nhiễm khuẩn và tham gia các hội nghị do tuyến trên tổ chức. Công tác nhiễm khuẩn bệnh viện 6 tháng đầu năm chiếm tỷ lệ chung 3,1%, 6 tháng cuối năm chiếm tỷ lệ chung 2,9%.

Bên cạnh đó, Bệnh viện còn tích cực tổ chức các hoạt động phong trào như tổ chức Hội thi “Điều dưỡng – Hộ sinh – Kỹ thuật viên giỏi” lần thứ I năm 2017; Hội thi “Bác sĩ giỏi” năm 2017, tổ chức các chương trìnhvăn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của Đảng, đất nước, của ngành; tạo điều kiện cho các Hội, Đoàn thể Bệnh viện hoạt động hiệu quả, không ngừng quan tâm chăm lo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, viên chức, người lao động Bệnh viện yên tâm công tác.

Sau khi nghe báo cáo chung về kết quả hoạt động bệnh viện năm 2017, các thành viên trong Đoàn theo sự phân công đã tiến hành kiểm tra chất lượng hoạt động Bệnh viện. Tổng kết công tác kiểm tra, ông Lê Quang Trung, Phó Giám đốc Sở đánh giá cao những nỗ lực mà tập thể cán bộ, viên chức, người lao động Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai đã đạt được trong năm 2017. Với mức điểm do Đoàn kiểm tra chấmđạt 4,01và kết quả đã đạt được, Bệnh viện đã chứng minh được bước chuyển mình mạnh mẽ cả về chất và lượng hoạt động ngày càng xứng tầm với điều kiện cơ sở vật chất hiện đại, sự mong muốn của người đến khám bệnhvề một bệnh viện hạng I. Bên cạnh đó, ông Lê Quang Trung cũng yêu cầu Bệnh viện cần tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những khó khăn, hạn chế, có giải pháp ưu tiên để nâng cao hơn nữa chất lượng bệnh viện đáp ứng ngày càng cao nhu cầu khám, chữa bệnh của nhân dân./.

Tại buổi làm việc, đại diện Ban Giám đốc Bệnh viện đã báo cáo kết quả hoạt độngcủa năm 2017. Trong năm qua, được sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và trực tiếp là Sở Y tế, Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai đã có những bước chuyển mới một cách đồng bộ hơn cả về chuyên môn, nghiệp vụ và công tác quản lý, điều hành; bệnh viện đã phát huy được nguồn lực về cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đạikết hợp với nguồn nhân lực, đội ngũ bác sĩ, nhân viên trẻ, được quan tâm đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh ngày càng cao của nhân dân và dần khẳng định được vị thế của một Bệnh viện Đa khoa hạng I do Bộ Y tế xếp hạng.

Trong năm 2017, bệnh viện đã tiếp nhận 865.553lượt người đến khám bệnh (đạt 123,65% kế hoạch được giao, tăng 29.833 lượt người so với năm 2016), khối B đạt 292.654 lượt người (tăng 57.160 lượt người so với năm 2016); số giường điều trị nội trú 1.045 giường (đạt 116,11% so với kế hoạch, tăng 19 giường so với năm 2016); điều trị nội trú381.486 ngày (đạt 109,00%); công suất sử dụng giường nội trú116,13% (đạt 129,03%). Như vậy, cả 04 chỉ tiêu kế hoạch do Sở Y tế giao trong năm 2017, bệnh viện đều thực hiện vượt. Bên cạnh đó, Bệnh viện đã xây dựng và thực hiện gần 20 các nội dung tiêu chí khác phù hợp với điều kiện thực tế và các chỉ tiêu đều đạt và vượt so với kế hoạch đề ra.

Đối với các danh mục kỹ thuật thực hiện theo Thông tư 43 và Thông tư 21 của Bộ Y tế đạt tỷ lệ 80,1% vàthực hiện các chế độ BHYT trong khám, chữa bệnh đúng theo quy định.Bệnh viện đã triển khai được 27 kỹ thuật mới, trong đó có có 22 kỹ thuật lâm sàng, 05 kỹ thuật cận lâm sàng.

Hiện nay, tổng số cán bộ công nhân viên chức, người lao động Bệnh viện là 2.171. Trong đó: khu A là 1.368 (458 hợp đồng) với 304 bác sĩ; khu B là 803 (720 hợp đồng) với 119 bác sĩ; có 88 khoa, phòng chức năng (khu A: 48; khu B: 40).Trong năm, Bệnh viện đã nhận mới 39 bác sĩ (biên chế là 03 bác sĩ đào tạo theo địa chỉ; 36 bác sĩ hợp đồng). Đảng ủy, Ban Giám đốc tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện cử đi đào tạo nâng cao tay nghề, chuyên môn cho đội ngũ bác sĩ, nhân viên; kịp thời đánh giá, bổ nhiệm, quy hoạch những bác sĩ có tay nghề, có đạo đức ở những vị trí chủ chốt để ngày càng hoàn thiện bộ máy quản lý, nâng cao chất lượng hoạt động của Bệnh viện.

Về công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học: đã cử 242 cán bộ, y, bác sĩ được tham gia các khóa học nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; tiếp nhận trên 200 học sinh – sinh viên của các trường Đại học, cao đẳng, trung cấp trên địa bàn tỉnh và khu vực lân cận đến học và thực tập tại BV. Phối hợp Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch Tp Hồ Chí Minh tổ chức lớp Siêu âm, Chẩn đoán hình ảnh, Điện tâm đồ cho các bác sĩ trong Bệnh viện và khu vực; phối hợp tổ chức lớp “Xây dựng sổ tay chất lượng xét nghiệm và chỉ số chất lượng”; tổ chức 22 chương trình Hội thảo chuyên đề.Tổ chức Hội nghị KHKT Bệnh viện năm 2017, trong đó có 57 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở, 01 đề tài phối hợp trường Đại học Y tế công cộng, 01 đề tài nghiên cứu cấp Quốc gia, 01 đề tài hợp tác quốc tế. Đặc biệt, triển khai quy trình “Báo động đỏ” và xây dựng phác đồ phòng ngừa thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch.

Thực hiện có hiệu quả Đề án 1816, chuyển giao kỹ thuật cho04 Trung tâm Y tế cấp huyện, đối với tuyến trên thực hiện ký kết Đề án với Bệnh viện Tai mũi họng Tp Hồ Chí Minh và Bệnh viện Chợ Rẫy; ký kết hợp đồng đề án Bệnh viện vệ tinh với Bệnh viện Ung bướu Tp Hồ Chí Minh và tiến hành giai đoạn hai đề án với Bệnh viện Chợ Rẫy Tp Hồ Chí Minh.

Các công tác khác: Công tác quản lý, thu gom, xử lý chất thải của Bệnh viện đảm bảo môi trường y tế, thực hiện đúng theo Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT ngày 31/12/2015. Thông qua việc thực hiện phân loại, thu gom và lưu giữ chất thải y tế đúng quy định, các báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được cơ quan nhà nước phê duyệt. Công tác chăm sóc người bệnh: đã được thực hiện đồng bộ theo đúng quy định; ngay từ đầu năm chủ động xây dựng Kế hoạch hành động về tăng cường công tác điều dưỡng, hộ sinh tại Bệnh viện đưa ra những mục tiêu, chỉ số cụ thể hàng năm. Đặc biệt, thực hiệnmô hình phân công chăm sóc theo đội (bác sĩ, điều dưỡng, khác….), theo nhóm (điều dưỡng) có 37 nhóm và 18 mô hình phân công theo công việc. Duy trì chế độ sinh hoạt điều dưỡng định kỳ 02 lần/tháng; đánh giá tình trạng dinh dưỡng bệnh nhân trước khi nhập viện và tư vấn, thực hiện hiệu quả các suất ăn bệnh lý. Công tác kiểm soát nhiễm khuẩn: Trong năm, đã thực hiện 435 phiếu kiểm tra, giám sát cấy vi sinh; có hệ thống phân loại và thu gom chất thải y tế đạt 92,6%, các y dụng cụ được bảo quản vô trùng đạt 94,4%; thực hiện quy trình rửa tay thường quy đạt 95,5%. Tích cực tổ chức hoạt động về phòng, chống nhiễm khuẩn và tham gia các hội nghị do tuyến trên tổ chức. Công tác nhiễm khuẩn bệnh viện 6 tháng đầu năm chiếm tỷ lệ chung 3,1%, 6 tháng cuối năm chiếm tỷ lệ chung 2,9%.

Bên cạnh đó, Bệnh viện còn tích cực tổ chức các hoạt động phong trào như tổ chức Hội thi “Điều dưỡng – Hộ sinh – Kỹ thuật viên giỏi” lần thứ I năm 2017; Hội thi “Bác sĩ giỏi” năm 2017, tổ chức các chương trìnhvăn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của Đảng, đất nước, của ngành; tạo điều kiện cho các Hội, Đoàn thể Bệnh viện hoạt động hiệu quả, không ngừng quan tâm chăm lo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, viên chức, người lao động Bệnh viện yên tâm công tác.

Sau khi nghe báo cáo chung về kết quả hoạt động bệnh viện năm 2017, các thành viên trong Đoàn theo sự phân công đã tiến hành kiểm tra chất lượng hoạt động Bệnh viện. Tổng kết công tác kiểm tra, ông Lê Quang Trung, Phó Giám đốc Sở đánh giá cao những nỗ lực mà tập thể cán bộ, viên chức, người lao động Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai đã đạt được trong năm 2017. Với mức điểm do Đoàn kiểm tra chấm đạt 4,01và kết quả đã đạt được, Bệnh viện đã chứng minh được bước chuyển mình mạnh mẽ cả về chất và lượng hoạt động ngày càng xứng tầm với điều kiện cơ sở vật chất hiện đại, sự mong muốn của người đến khám bệnhvề một bệnh viện hạng I. Bên cạnh đó, ông Lê Quang Trung cũng yêu cầu Bệnh viện cần tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những khó khăn, hạn chế, có giải pháp ưu tiên để nâng cao hơn nữa chất lượng bệnh viện đáp ứng ngày càng cao nhu cầu khám, chữa bệnh của nhân dân./.