Hướng dẫn khai báo y tế bằng APP PC COVID

Hướng dẫn khai báo y tế bằng QR CODE giúp hỗ trợ các địa phương trong công tác giám sát người dân khi đến và đi trong địa bàn tỉnh, trong phạm vi quản lý của các cơ quan đơn vị.

Hãy thực hiện khai báo y tế trong quá trình ĐI VÀ ĐẾN hay còn gọi là “CHECK-IN/CHECK-OUT” bằng MÃ QR-CODE tại các địa điểm yêu cầu khai báo theo Quy định.