Đồng Nai ban hành kế hoạch tiêm vắc xin Covid-19 cho trẻ từ 12-17 tuổi

Đồng Nai ban hành kế hoạch tiêm vắc xin Covid-19 cho trẻ từ 12-17 tuổi, trước mắt sẽ tiêm cho lứa tuổi 16-17, sau đó hạ dần theo tiến độ vắc xin được Bộ Y tế cung cấp và tình hình dịch trên địa bàn.

Có 2 hình thức tiêm, cụ thể đối với trẻ đi học tổ chức tiêm tại cơ sở giáo dục, trẻ không đi học thì tiêm tại các địa điểm cố định hoặc lưu động tùy vào UBND các huyện, thành phố lựa chọn. Thời gian tiêm là trong tháng 11 và triển khai trong vòng 5 ngày cùng 2 ngày tiêm vét. Qua tháng 12 sẽ tiêm mũi 2.
Nguồn: Báo Thanh niên