Xét nghiệm pcr và trả kết quả trong 24h

Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai triển khai xét nghiệm xét nghiệm sinh học phân tử RT-PCR SARS-CoV-2 và trả kết quả trong vòng 24h với cả 2 hình thức:
Trả kết quả trực tuyến
Trả kết quả bằng giấy.