Lịch làm việc tại khu D – khu vực lấy mẫu xét nghiệm Covid-19

[Thông báo]
LỊCH LÀM VIỆC TẠI KHU D – KHU VỰC LẤY MẪU XÉT NGHIỆM COVID-19
Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai xin thông báo lịch làm việc mới lại khu D như sau:
Thời gian làm việc:
Từ thứ 2 – thứ 6: 7h00 – 11h00 và 13h00 – 16h00
Thứ 7, Chủ Nhật: 7h00 – 11h30
Lịch mới áp dụng bắt đầu từ ngày 01/22/2021