Kỹ thuật mới triển khai tại khoa Ngoại Tổng quát

Kỹ thuật mới triển khai tại khoa Ngoại Tổng quát. Các kỹ thuật mới đã và đang thực hiện tại khoa Ngoại Tổng quát. Bấm vào đây để xem nội dung “baocaokhoanew.pdf”