Danh sách bác sĩ tham dự Hội thi Bác sĩ giỏi năm 2019

Danh sách bác sĩ tham dự Hội thi bác sĩ giỏi năm 2019.

Thí sinh vui lòng đến sớm 10 phút để nhận số báo danh và hướng dẫn sử dụng máy.

Thời gian: theo từng nhóm

Địa điểm:GĐ 343

Xin mời bấm vào đây để xem thông tin: danh sach bac si thi BS GIOI NAM 2019.pdf