Những chỉ số kháng thể covid-19 đối với cơ thể

Lượng kháng thể tồn tại trong máu sẽ giảm dần theo thời gian.

Kháng thể giúp bảo vệ một người trước COVID-19, nhưng không hoàn toàn giúp chúng ta miễn nhiễm với virus SARS-CoV-2.

Xét nghiệm tìm kháng thể là chẩn đoán một người đã từng nhiễm bệnh, đang mắc COVID-19 và có nguy cơ nhiễm bệnh.

Kháng thể giúp người mắc COVID-19 có ít triệu chứng hơn.

Một người xét nghiệm có kháng thể cũng không thể chắc chắn khẳng định người đó có đang bị nhiễm virus SARS-CoV-2, nên không được dùng để xét nghiệm khẳng định COVID-19.

Trả lời